Rosnička zelená (Hyla arborea), PR Koutské a Zábřežské louky, 6. 6. 2004
PR Hranečník, volavka popelavá (Ardea cinerea), 7. 6. 2004
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix), Habartice, 21. 4. 2007
Ropucha obecná (Bufo bufo), PR Zábřežské a Koutské louky, 20. 4. 2004
Ropucha obecná (Bufo bufo), Ryžoviště, 20. 4. 2004
Červenka obecná (Erithacus rubecula), Chropyně, 12. 6. 2004
Labuť velká (Cygnus olor), Chropyně, 22. 4. 2004
Ťuhýk obecný (Lanius collurio), Ryžoviště, 17. 6. 2004
Čolek horský (Mesotriton alpestris), Kozí vrch u Loštic, 21. 4. 2011
Čolek velký (Triturus cristatus), Kozí vrch u Loštic, 21. 4. 2011
Kuňka obecná (Bombina bombina), Libavá, 2. 7. 2005
Čolek horský (Mesotriton alpestris), Křišťanovice, 17. 6. 2004
Ropucha obecná (Bufo bufo), Jelení, 24. 4. 2004
Snůška ropuchy obecné (Bufo bufo), Jelení, 24. 4. 2004
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix), Větrov, 13. 5. 2007
Snůška skokana štíhlého (Rana dalmatina), EVL Niva Olše - Věřňovice, 1. 4. 2010
Skřivan polní (Alauda arvensis), Větrov, 24. 5. 2007
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), Chropyně, 27. 4. 2004
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs), Zámeček u Kroměříže, 27. 4. 2004
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), PR Valach, 25. 4. 2004
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs), Kroměříž, 28. 4. 2004
Kuňka obecná x žlutobřichá (Bombina bombina x variegata), PR Hvozdnice, 1. 5. 2004
Hraboš polní (Microtus arvalis), PP Heraltický potok, 20. 8. 2005
Lyska obecná (Fulica atra), PR Hvozdnice, 1. 5. 2004
Ropucha obecná (Bufo bufo), EVL Niva Olše-Věřňovice, 1. 4. 2010
Skokan zelený (Pelophylax esculentus), PR Hvozdnice, 1. 5. 2004
Kopřivná, 27. 6. 2007
Drozd zpěvný (Turdus philomelos), Kroměříž, 2. 5. 2004
Kos černý (Turdus merula), Kroměříž, 2. 5. 2004
Chropyně, 2. 5. 2004
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs), Záříčí, 3. 5. 2004
Kos černý (Turdus merula), Záříčí, 3. 5. 2004
JE Dukovany, 30. 6. 2007
PR Nové Těchanovice, 6. 5. 2004
Ježek západní (Erinaceus europaeus), Záříčí, 4. 9. 2005
EVL Mokřad u Rondelu, 11. 6. 2010
Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), PR Hvozdnice, 30. 6. 2004
Ralsko, 11. 7. 2007
Skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae), PR Hvozdnice, 30. 6. 2004
Ještěrka obecná (Lacerta agilis), Záříčí, 8. 5. 2004