www.burunduk.cz

Mgr. Radim Kočvara - přehled písemných výstupů k r. 2010

2000

Kočvara R. 2000: Ornitologický průzkum budoucí obory v okolí Vlčí hůry u obce Jelenice, okres Opava. Práce pro Ekoservis, 15 p.

Kočvara R. 2000: Ornitologický průzkum okolí lomu u obce Branná v okrese Šumperk. Práce pro Ekoservis, 14 p.

Kočvara R. 2000: Předběžný ornitologický průzkum východního a severního okraje města Opavy a posouzení vlivu budoucích biocenter na složení ptačí fauny. Práce pro Ekoservis, 9 p.

 

2001

Kočvara R. & Adamík P. 2001: Ornitologický průzkum Cvilínského kopce u Krnova. Práce pro MÚ Krnov, 18 p.

Kočvara R. & Czernik A. 2001: Batrachologický a Herpetologický průzkum PP Staré Hliniště. Práce pro MÚ Krnov, 9 p.

Kočvara R. 2001: Avifauna Střední Opavy. Práce pro Ekoservis, 6 p.

Kočvara R. 2001: Ornitologický průzkum kamenolomu v oblasti Hradiska u Lipníku nad Bečvou (okres Přerov) a jeho blízkého okolí. Práce pro Ekoservis, 6 p.

Kočvara R. 2001: Průzkum pro biologické hodnocení bývalého lomu u obce Maletín (okres Šumperk) a jeho okolí z hlediska ptačí fauny. Práce pro Ekoservis, 5 p.

Kočvara R. 2001: Průzkum pro biologické hodnocení lokality Filipovice (okres Jeseník) a jejího nejbližšího okolí z hlediska ptačí fauny. Práce pro Ekoservis, 6 p.

Kočvara R. 2001: Průzkum pro biologické hodnocení lokality Hradec-Nová Ves (okres Jeseník) a vlivu plánovaného rybníka na složení ptačí fauny. Práce pro Ekoservis, 4 p.

Kočvara R. 2001: Průzkum pro biologické hodnocení mokřadní lokality východně od Horního Benešova (okres Bruntál) a jeho okolí z hlediska obojživelníků a plazů. Práce pro Ekoservis, 2 p.

Kočvara R. 2001: Průzkum pro biologické hodnocení mokřadní lokality východně od Horního Benešova (okres Bruntál) a jeho okolí z hlediska ptačí fauny. Práce pro Ekoservis, 5 p.

Kočvara R. 2001: Průzkum pro biologické hodnocení potoka Javorná u obce Ondřejovice (okres Jeseník) a jeho okolí z hlediska ptačí fauny. Práce pro Ekoservis, 4 p.

Kočvara R. 2001: Průzkum pro biologické hodnocení vlivu budoucího vleku v obci Ludvíkov (okres Bruntál) na složení ptačí fauny. Práce pro Ekoservis, 4 p.

Kočvara R. 2001: Výzkum pro podklady EIA Filipovice (okres Jeseník) a jejího nejbližšího okolí z hlediska ptačí fauny. Práce pro Ekoservis, 19 p.

 

2002

Kočvara R. & Czernik A. 2002: Ornitologický průzkum lokality NPP Landek. Práce pro AOPK Ostrava, 20 p.

Kočvara R. & Czernik A. 2002: Ornitologický průzkum lokality Štramberk. Práce pro AOPK Ostrava, 13 p.

Kočvara R. 2002: Ornitologický průzkum PR Bošínská obora. Práce pro OÚ Ústí nad Orlicí, 19 p.

Kočvara R. 2002: Ornitologický průzkum PR Hemže-Mýtkov. Práce pro OÚ Ústí nad Orlicí, 15 p.

Kočvara R. 2002: Ornitologický průzkum PR Peliny. Práce pro OÚ Ústí nad Orlicí, 15 p.

Kočvara R. 2002: Průzkum pro biologické hodnocení okolí Smrčinského potoka u obce Oborná u Bruntálu (okres Bruntál) z hlediska obojživelníků a ptačí fauny. Práce pro Ekoservis, 5 p.

Kočvara R. 2002: Průzkum pro biologické hodnocení potoka u Mikulovic (okres Jeseník) a jeho okolí z hlediska obojživelníků a ptačí fauny. Práce pro Ekoservis, 5 p.

Kočvara R. 2002: Průzkum pro biologické hodnocení rybníků a jejich okolí u obce Babice u Šternberka (okres Olomouc) z hlediska obojživelníků a ptačí fauny. Práce pro Ekoservis, 5 p.

 

2003

Kočvara R. & Czernik A. 2003: Ornitologický průzkum lokality PR Černý les I a II. Práce pro AOPK Ostrava, 16 p.

Kočvara R. & Czernik A. 2003: Ornitologický průzkum lokality PR Dařanec. Práce pro AOPK Ostrava, 18 p.

Kočvara R. & Czernik A. 2003: Ornitologický průzkum lokality PR Hněvošický háj. Práce pro AOPK Ostrava, 18 p.

Kočvara R. 2003: Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. Analýza nultého roku 2003, Ornitologická část. Práce pro Správu ochrany přírody ČR ve spolupráci s Ekoservisem Jeseníky, 27 p.

Kočvara R. 2003: Mapování hnízdního rozšíření ptáků v rámci spolupráce s ČSO v letech 2001–2003. Sledování výskytu ptáků v kvadrátech 5769, 5770, 5868, 5869, 5870, 5963, 5971, 5971, 6071, 6073, 6075, 6166, 6173, 6175, 6269, 6372, 6471, 6474, 6568, 6569,6570, 6670, 6770, 6771.

Kočvara R. 2003: Průzkum pro biologické hodnocení lokality Bohušov a jeho okolí u obce Bohušov (okres Bruntál) z hlediska Herpetofauny a Ornitofauny. Práce pro Ekoservis, 6 p.

Kočvara R. 2003: Průzkum pro biologické hodnocení lokality Koberno a jeho okolí u obce Dolní Povelice (okres Bruntál) z hlediska Herpetofauny a Ornitofauny. Práce pro Ekoservis, 6 p.

Kočvara R. 2003: Průzkum pro biologické hodnocení Tetřevského potoka a jeho okolí u obce Lichnov (okres Bruntál) z hlediska Herpetofauny a Ornitofauny. Práce pro Ekoservis, 11 p.

 

2004

Bureš L. & Kočvara R. 2004: Biologické hodnocení Větrného parku Bílčice. Práce pro Unigeo, 32 p.

Bureš L. & Kočvara R. 2004: Biologické hodnocení Větrného parku Horní Loděnice. Práce pro Unigeo, 31 p.

Bureš L. & Kočvara R. 2004: Biologické hodnocení Větrného parku Jakartovice – Deštné. Práce pro Unigeo, 37 p.

Bureš L. & Kočvara R. 2004: Biologické hodnocení Větrného parku Moravský Beroun – Křišťanovice. Práce pro Unigeo, 31 p.

Bureš L. & Kočvara R. 2004: Biologické hodnocení Větrného parku Moravice. Práce pro Unigeo, 31 p.

Bureš L. & Kočvara R. 2004: Biologické hodnocení Větrného parku Rudná pod Pradědem. Práce pro Unigeo, 31 p.

Bureš L. & Kočvara R. 2004: Biologické hodnocení Větrného parku Stará Libavá – Rejchartice. Práce pro Unigeo, 28 p.

Bureš L. & Kočvara R. 2004: Biologické hodnocení Větrného parku Velká Štáhle – Václavov. Práce pro Unigeo, 27 p.

Bureš L. & Kočvara R. 2004: Posouzení aktuálního stavu flóry a fauny v kamenolomu Heřmanovice. 2 p.

Kočvara R. 2004: Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. Ornitologická část. Mapování rozšíření ptáků v NPR Praděd. Práce pro Správu OP ČR ve spolupráci s Ekoservisem Jeseníky, 42 p.

Kočvara R. 2004: Oponentský posudek na práci Inventarizační průzkum NPP Velký Roudný z oboru ornitologie. Pro AOPK Ostrava, 2 p.

Kočvara R. 2004: Ornitologický a herpetologický průzkum PR Džungle (okres Bruntál) z hlediska Herpetofauny a Ornitofauny. Práce pro Ekoservis, 11 p.

Kočvara R. 2004: Ornitologický a herpetologický průzkum PR Hořina (okres Bruntál) z hlediska Herpetofauny a Ornitofauny. Práce pro Ekoservis, 11 p.

Kočvara R. 2004: Ornitologický a herpetologický průzkum PR Hvozdnice (okres Opava). Práce pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 48 p.

Kočvara R. 2004: Ornitologický a herpetologický průzkum pro biologické hodnocení kamenolomu u Hanušovic (okres Šumperk). Práce pro Ekoservis, 5 p.

Kočvara R. 2004: Ornitologický průzkum PP Hranečník (okres Opava). Práce pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28 p.

Kočvara R. 2004: Ornitologický průzkum PR Nové Těchanovice (okres Opava). Práce pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 27 p.

Kočvara R. 2004: Ornitologický průzkum PR Valach (okres Opava). Práce pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 26 p.

Kočvara R. 2004: Ornitologický, herpetologický a mamaliologický průzkum PR Koutsko-Zábřežské louky (okres Opava). Práce pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 59 p.

Kočvara R. 2004: Potenciální vliv větrných elektráren na obratlovce (s důrazem na ptáky) v oblasti obce Ryžoviště a blízkého okolí. Práce pro Ekoservis, 14 p.

Kočvara R. 2004: Průzkum pro biologické hodnocení lomu Krásné u obce Krásné (okres Šumperk) z hlediska Herpetofauny a Ornitofauny. Práce pro Ekoservis, 8 p.

Kočvara R. 2004: Průzkum pro biologické hodnocení vodní nádrže Janov u Jindřichova ve Slezsku (okres Bruntál) z hlediska Herpetofauny a Ornitofauny. Práce pro Ekoservis, 7 p.

Kočvara R. 2004: Průzkum pro biologické hodnocení vodní nádrže Jelení u Holčovic (okres Bruntál) z hlediska Herpetofauny a Ornitofauny. Práce pro Ekoservis, 8 p.

Kočvara R. 2004: Průzkum pro biologické hodnocení základnové stanice GSM Čenkovice (okres Ústí nad Orlicí) z hlediska Herpetofauny a Ornitofauny. Práce pro Ekoservis, 8 p.

Polášek Z. & Kočvara R. 2004: Hodnocení vlivu stavby větrných elektráren u obce Lipná (okres Přerov). Msc., Eldaco, 27 p.

Polášek Z. & Kočvara R. 2004: Hodnocení vlivu stavby větrných elektráren u obce Maletín (okres Šumperk). Msc., Eldaco, 24 p.

 

2005

Bureš L. & Kočvara R. 2005:  Vedení VVN Krasíkov – Horní Životice – Podklady pro dokumentaci EIA. – Msc. Ekoex Jihlava.

Bureš L. & Kočvara R. 2005:  Vedení VVN Prosenice – Nošovice – Podklady pro dokumentaci EIA. – Msc. Ekoex Jihlava.

Bureš L. & Kočvara R. 2005:  Větrný park Luboměř: biologické hodnocení. – Msc. Ekoservis, Regionální centrum EIA Ostrava.

Bureš L. & Kočvara R. 2005:  Větrný park Veselí - Dobešov: biologické hodnocení. – Msc. Ekoservis, Regionální centrum EIA Ostrava.

Bureš L. & Kočvara R. 2005: Větrný park Partutovice – Lipná: biologické hodnocení. – Msc. Ekoservis, Regionální centrum EIA Ostrava.

Kočvara R. & Polášek Z. 2005: Metodické doporučení pro postup při hodnocení možných vlivů větrných elektráren (VTE) na ptáky a další obratlovce. Msc., 14 p.

Kočvara R. 2005: Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. Ornitologická část. Mapování rozšíření ptáků v oblasti Šerák – Keprník a zhodnocení vlivu klečových porostů. Práce pro Správu ochrany přírody ČR ve spolupráci s Ekoservisem Jeseníky, 45 p.

Kočvara R. 2005: Hodnocení vlivu VTE na ptáky z hlediska tahových cest na lokalitě Bílčice spolu s návrhy opatření pro zmírnění negativních vlivů. Práce pro regionální centrum EIA, Ostrava, 25 p.

Kočvara R. 2005: Návrh nejvhodnější lokalizace plánovaných VTE Uherčice. Msc., Ventureal, 5 p.

Kočvara R. 2005: Ornitologický průzkum pro biologické hodnocení Wolkerova údolí (okres Ústí nad Orlicí).. Dílčí zpráva v rámci biologického hodnocení území.  Práce pro Ekoservis, 14 p.

Kočvara R. 2005: Ornitologický průzkum přírodní památky Uhlířský vrch. Práce pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 26 p.

Kočvara R. 2005: Ornitologický průzkum přírodní rezervace Plenisko. Práce pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 25 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení dopadu úpravy vodního toku Štěpánky u Kravař na ZCHÚ PR Koutské a Zábřežské louky a zájmy ochrany přírody. Práce pro MÚ Kravaře, 13 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení možných vlivů plánované krokodýlí farmy u obce Velký Karlov mezi Znojmem a Mikulovem z hlediska zájmů ochrany přírody. Msc., Ekoaudit, 4 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení úprav starého mlýna v Ostravské ulici v Českém Těšíně z hlediska zájmů ochrany přírody. Práce pro Stavorenol, Český Těšín, 3 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení vlivu plánované výstavby splaškové kanalizace a ČOV Kravaře na ÚSES a VKP v oblasti Koutských a Zábřežských luk mimo ZCHÚ. Práce pro MÚ Kravaře, 3 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení vlivu plánované výstavby splaškové kanalizace a ČOV Kravaře na ohrožené druhy flóry a fauny spolu s návrhy opatření a případných kompenzací. Práce pro MÚ Kravaře, 10 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení vlivu plánované výstavby splaškové kanalizace a ČOV Kravaře na silně a kriticky ohrožené druhy flóry a fauny spolu s návrhy opatření a případných kompenzací. Práce pro MÚ Kravaře, 11 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení vlivu plánované výstavby splaškové kanalizace a ČOV Kravaře na zvláště chráněné území PR Koutské a Zábřežské louky spolu s návrhy opatření a kompenzací. Práce pro MÚ Kravaře, 13 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení vlivu větrných elektráren na ptáky a další obratlovce na lokalitě Bantice spolu s návrhy opatření pro zmírnění negativních vlivů. Ekoaudit, 54 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení vlivu větrných elektráren na ptáky a další obratlovce na lokalitě Blatnice spolu s návrhy opatření pro zmírnění negativních vlivů. Ekoaudit, 41 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení vlivu větrných elektráren na ptáky a další obratlovce na lokalitě Bošovice spolu s návrhy opatření pro zmírnění negativních vlivů. Ekoaudit, 50 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení vlivu větrných elektráren na ptáky a další obratlovce na lokalitě Jívová spolu s návrhy opatření pro zmírnění negativních vlivů. Ekoaudit, 49 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení vlivu větrných elektráren na ptáky a další obratlovce na lokalitě Klobouky spolu s návrhy opatření pro zmírnění negativních vlivů. Ekoaudit, 47 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení vlivu větrných elektráren na ptáky a další obratlovce na lokalitě Mackovice spolu s návrhy opatření pro zmírnění negativních vlivů. Ekoaudit, 53 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení vlivu větrných elektráren na ptáky a další obratlovce na lokalitě Násedlovice spolu s návrhy opatření pro zmírnění negativních vlivů. Ekoaudit, 43 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení vlivu větrných elektráren na ptáky a další obratlovce na lokalitě Nenkovice spolu s návrhy opatření pro zmírnění negativních vlivů. Ekoaudit, 43 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení vlivu větrných elektráren na ptáky a další obratlovce na lokalitě Osová Bítýška spolu s návrhy opatření pro zmírnění negativních vlivů. Ekoaudit, 44 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení vlivu větrných elektráren na ptáky a další obratlovce na lokalitě Vrbice spolu s návrhy opatření pro zmírnění negativních vlivů. Ekoaudit, 50 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce na lokalitě Horní Loděnice spolu s návrhy opatření pro zmírnění negativních vlivů. Práce pro Ekoaudit, Brno, 48 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce. Hodnocení vlivu VTE na obratlovce na lokalitě Rudná pod Pradědem spolu s návrhy opatření pro zmírnění negativních vlivů. Práce pro Ekoaudit, Brno, 48 p.

Kočvara R. 2005: Posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce. Hodnocení vlivu VTE na obratlovce na lokalitě Velká Štáhle spolu s návrhy opatření pro zmírnění negativních vlivů. Práce pro Ekoaudit, Brno, 47 p.

Kočvara R. 2005: Průzkum pro biologické hodnocení lesní oblasti Zlatých hor (okres Jeseník) z hlediska Herpetofauny a Ornitofauny. Práce pro Ekoservis, 11 p.

Kočvara R. 2005: Průzkum pro biologické hodnocení lyžařského areálu Karlov (okres Bruntál) z hlediska Herpetofauny a Ornitofauny. Práce pro Ekoservis, 8 p.

Kočvara R. 2005: Průzkum pro biologické hodnocení oblasti Nová Rudná (okres Bruntál) z hlediska Herpetofauny a Ornitofauny. Práce pro Ekoservis, 5 p.

Kočvara R. 2005: Průzkum pro biologické hodnocení oblasti Valteřice (okres Ústí nad Orlicí) z hlediska Herpetofauny a Ornitofauny. Práce pro Ekoservis, 9 p.

Kočvara R. 2005: Zoologická studie Holešov (Herpetologie, Ornitologie a Mamaliologie). Dílčí zpráva v rámci biologického hodnocení lokality Holešov v souvislosti s uvažovaným záměrem výstavby automobilky Hyundai. Msc., RNDr. T. Kuras, PhD., Ostrava, 31 p.

Kočvara R. 2005: Zoologická studie Mošnov (Herpetologie, Ornitologie a Mamaliologie). Dílčí zpráva v rámci biologického hodnocení lokality Mošnov v souvislosti s uvažovaným záměrem výstavby automobilky Hyundai. Msc., RNDr. T. Kuras, PhD., Ostrava, 33 p.

Kočvara R. 2005: Zoologická studie Nošovice (Herpetologie, Ornitologie a Mamaliologie). Dílčí zpráva v rámci biologického hodnocení lokality Nošovice v souvislosti s uvažovaným záměrem výstavby automobilky Hyundai. Msc., RNDr. T. Kuras, PhD., Ostrava, 33 p.

Kočvara R. 2005: Zoologický průzkum Ondřejnice (Herpetologie, Ornitologie a Mamaliologie). Dílčí zpráva v rámci biologického hodnocení území. Msc., RNDr. T. Kuras, PhD., Ostrava, 14 p.

Kočvara R. 2005: Zoologický průzkum přírodní památky Heraltický potok (herpetologický, ornitologický, mamaliologický). Práce pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 46 p.

Kočvara R. 2005: Zoologický průzkum přírodní rezervace Niva Moravice (herpetologický, ornitologický, mamaliologický). Práce pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 44 p.

Kočvara R. 2005: Zoologický průzkum přírodní rezervace Přemyšov (herpetologický, ornitologický, mamaliologický). Práce pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 47 p.

Kočvara R. 2005: Zoologický průzkum přírodní rezervace Vřesová stráň (herpetologický, ornitologický, mamaliologický). Práce pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 33 p.

 

2006

Kočvara R. 2006:  Zoologický průzkum lokality Rudoltice, 13 p.

Kočvara R. 2006: Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. Ornitologická část. Práce pro Správu ochrany přírody ČR ve spolupráci s Ekoservisem Jeseníky, 76 p.

Kočvara R. 2006: Biologické hodnocení záměru těžby štěrkopísků na katastru obce Věrovany. Biologické hodnocení podle ustanovení § 67 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Msc., 34 p.

Kočvara R. 2006: Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný park Žeravice. Msc. Ekoaudit, 27 p.

Kočvara R. 2006: Hodnocení potenciálních vlivů VTE na avifaunu na lokalitě Horní Loděnice. 14 p.

Kočvara R. 2006: Hodnocení potenciálních vlivů VTE na avifaunu na lokalitě Horní Loděnice. 14 p.

Kočvara R. 2006: Hodnocení potenciálních vlivů VTE na avifaunu na lokalitě Milotice nad Opavou. 14 p.

Kočvara R. 2006: Hodnocení vlivu VTE (Větrných elektráren) na ptáky z hlediska tahových cest. Hodnocení vlivu VTE na tahové cesty ptáků na lokalitě Křišťanovice spolu s návrhy opatření pro zmírnění negativních vlivů, 21 p.

Kočvara R. 2006: Hodnocení vlivu VTE na obratlovce na lokalitě Bantice. Dopracování celoročního hodnocení. Msc. Ekoaudit, 6 p.

Kočvara R. 2006: Hodnocení vlivu VTE na obratlovce na lokalitě Blatnice. Vyjádření k připomínkám. 8 p.

Kočvara R. 2006: Niva Bečvy u Milovic. Ornitologický průzkum, Msc., 25 p.

Kočvara R. 2006: Ornitologický průzkum přírodní rezervace Vitčický les. Ornitologická stanice Muzea Komenského, Přerov, 16 p.

Kočvara R. 2006: Porovnání variant uvažovaného záměru výstavby větrných elektráren na lokalitě Mackovice. Msc., 4 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení úprav stavby "Penzion" v Husově ulici č. p. 33 v Českém Těšíně z hlediska zájmů ochrany přírody, 2 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení úprav stavby na náměstí ČSA v Českém Těšíně z hlediska zájmů ochrany přírody, 2 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení úprav stavby na objektu v Českém Těšíně, ulice Hlavní, č. p. dle výpisu z KN 87 z hlediska zájmů ochrany přírody, 2 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení úprav stavby v Českém Těšíně, ulice Frýdecká, č. 1346/56, 1347/58 a 1348/60 z hlediska zájmů ochrany přírody, 2 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení úprav stavby v Českém Těšíně, ulice Hornická, č. 488/11 z hlediska zájmů ochrany přírody, 2 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení úprav stavby v Českém Těšíně, ulice Hrabinská, č. 1420/49 z hlediska zájmů ochrany přírody, 2p.

Kočvara R. 2006: Posouzení úprav stavby v Českém Těšíně, ulice Okružní, č. 1754/5 z hlediska zájmů ochrany přírody, 2 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení úprav stavby v Českém Těšíně, ulice Tovární, č. 1030/41 z hlediska zájmů ochrany přírody, 2 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení vlivu uvažované výstavby bioplynové stanice v areálu Olšanských  papíren v obci Lukavice spolu s návrhy opatření a případných kompenzací, 6 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce. Hodnocení vlivu VTE na obratlovce na lokalitě Vrbice. Dopracování celoročního hodnocení, 5 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce. Hodnocení vlivu VTE na obratlovce na lokalitě Násedlovice. Dopracování celoročního hodnocení, 8 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce. Hodnocení vlivu VTE na obratlovce na lokalitě Nenkovice. Dopracování celoročního hodnocení, 8 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce. Hodnocení vlivu VTE na obratlovce na lokalitě Klobouky. Dopracování celoročního hodnocení, 10 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce. Hodnocení vlivu VTE na obratlovce na lokalitě Bošovice. Dopracování celoročního hodnocení, 12 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce na lokalitě Lipná spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů (herpetologie, ornitologie a mamaliologie). 27 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení vlivu VTE (Větrných elektráren) na ptáky a další obratlovce. Hodnocení vlivu VTE na obratlovce na lokalitě Bantice. Dopracování celoročního hodnocení. 5 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení vlivu VTE (Větrných elektráren) na ptáky a další obratlovce. Hodnocení vlivu VTE na obratlovce na lokalitě Osová Bítýška – Záblatí. Dopracování celoročního hodnocení. 10 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení vlivu VTE (Větrných elektráren) na ptáky a další obratlovce. Hodnocení vlivu VTE na obratlovce na lokalitě Čaková. Dopracování celoročního hodnocení. 6 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení záměru odbahnění části sedimentační nádrže v k. ú. Rohov z hlediska zájmů ochrany přírody 4 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení záměru přístavby skladovací haly včetně infrastruktury v k. ú. Úvalno z hlediska zájmů ochrany přírody, 4 p.

Kočvara R. 2006: Posouzení záměru rozšíření golfového hřiště v Kravařích (II. etapa) v k. ú. Velké Hoštice a z hlediska zájmů ochrany přírody, 5 p.

Kočvara R. 2006: Předběžné Posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce na lokalitě Žeravice spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů (herpetologie, ornitologie a mamaliologie). Ekoaudit, 41 p.

Kočvara R. 2006: Předběžné Posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce na lokalitě Králov spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů (herpetologie, ornitologie a mamaliologie). Ekoaudit, 38 p.

Kočvara R. 2006: Předběžné Posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce na lokalitě Čaková spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů (Herpetologie, Ornitologie a Mamaliologie). Msc., 25 p.

Kočvara R. 2006: Předběžné posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce na lokalitě Králov spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů (herpetologie, ornitologie a mamaliologie). Ekoaudit, 38 p.

Kočvara R. 2006: Ryžoviště – Bělidlo, revitalizace dříve poškozeného toku a realizace lesolučního biocentra, 12 p.

Kočvara R. 2006: Sledování vlivu provozu osvětlených a neosvětlených sjezdovek na avifaunu v Beskydech v roce 2006, 13 p.

Kočvara R. 2006: Vyjádření k záměru výstavby větrné elektrárny Bantice. Msc., Ekoaudit, Brno, 4 p.

Kočvara R. 2006: Zoologická studie Chrášťany (Herpetologie, Ornitologie a Mamaliologie) v rámci biologického hodnocení lokality Chrášťany v souvislosti se záměrem výstavby pískovny Chrášťany – Nový Dvůr, 24 p.

Kočvara R. 2006: Zoologická studie Liboš (Herpetologie, Ornitologie a Mamaliologie). Studie v rámci biologického hodnocení lokality Liboš v souvislosti s uvažovaným záměrem těžby štěrkopísků. 8 p.

Kočvara R. 2006: Zoologické posouzení uvažovaného záměru rozšíření lyžařské dráhy v Malé Morávce, 8 p.

Kočvara R. 2006: Zoologické posouzení územního plánu obce Ludvíkov, 11 p.

Kočvara R. 2006: Zoologické posouzení záměru pokračování těžby v kamenolomu, Jablonné nad Orlicí – DP Bystřec, 12 p.

Kočvara R. 2006: Zoologické posouzení záměru pokračování těžby v kamenolomu Javornice, 10 p.

Kočvara R. 2006: Zoologické posouzení záměru pokračování těžby v kamenolomu Zárubka u obce Cejřov, Vrbatův Kostelec, 12 p.

Kočvara R. 2006: Zoologické posouzení záměru výstavby hráze u Antošovic, 14 p.

Kočvara R. 2006: Zoologické posouzení záměru výstavby hráze u Vrbice, 14 p.

Kočvara R. 2006: Zoologické posouzení záměru výstavby RD u obce Heřmaničky, 13 p.

Kočvara R. 2006: Zoologický průzkum Kamenné hory na Mladecku, 11 p.

Kočvara R. 2006: Zoologický průzkum lokality Buková hora – uvažovaný záměr vybudování sjezdovky, 12 p.

Kočvara R. 2006: Zoologický průzkum Opavy, části Jaktař, 8 p.

Kočvara R. 2006: Zoologický průzkum přírodní památky Polštářové lávy ve Straníku (entomologický, batrachologický, herpetologický, ornitologický, mamaliologický). 28 p.

Kočvara R. 2006: Zoologický průzkum přírodní památky Věřňovice (batrachologický, herpetologický, ornitologický, mamaliologický), 34 p.

Kočvara R. 2006: Zoologický průzkum přírodní rezervace Hrubovodské sutě. Ornitologická stanice Muzea Komenského, Přerov, 18 p.

Kočvara R. 2006: Zoologický průzkum přírodní rezervace Království. Ornitologická stanice Muzea Komenského, Přerov, 16 p.

Kočvara R. 2006: Zoologický průzkum přírodní rezervace Rybníky v Trnávce (entomologický, batrachologický, herpetologický, ornitologický, mamaliologický). 39 p.

Kočvara R. 2006: Zoologický průzkum Řehlovice, Ústí nad Labem, 16 p.

Kočvara R. 2006: Zoologický průzkum Vrbna pod Pradědem – uvažovaný záměr prodloužení vleku, 12 p.

Kočvara R. 2006: Zpráva z probíhajícího hodnocení potenciálních vlivů VTE na obratlovce na lokalitě Rakov. Msc., Ventureal, 12 p.

Kočvara R. 2006: Zpráva z průzkumu lokalit v k.ú. Havraníky (okres Znojmo), 4 p.

Kočvara R. 2006: Zpráva ze započatého hodnocení potenciálních vlivů VTE na obratlovce na lokalitě Kladeruby. Msc., Ventureal, 12 p.

Kuras T. & Kočvara R. 2005: Průmyslová zóna Ostrava Mošnov Vedení VVN 110 kV. Posouzení vlivu záměru na stanoviště a druhy EVL a PO soustavy NATURA 2000. Práce pro Czech Venti a.s., 14 p.

Kuras T. & Kočvara R. 2005: Větrný park Chomutov. Posouzení vlivu záměru na stanoviště a druhy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy NATURA 2000. Práce pro Czech Venti a.s., 25 p.

Kuras T. & Kočvara R. 2006: Biologické hodnocení záměru výstavby golfového hřiště na katastru území Klánovic, 42 p.

 

2007

Banaš M. & Kočvara R. 2007: Návrhy regulativů pro výstavbu VE a doporučení k provádění hodnocení vlivu větrných elektráren na biotu a přírodně cenná území Moravskoslezského kraje, 22 p.

Banaš M. & Kočvara R. 2007: Problematika vlivu větrných elektráren na biotu a přírodně cenná území – podklady pro analytickou část studie, 19 p.

Kočvara R. 2007:  Aktualizace zoologického posouzení stavby Nová Karolina Ostrava s důrazem na zvláště chráněné druhy živočichů, 5 p.

Kočvara R. 2007:  Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů v kraji OLOMOUCKÉM. VĚTRNÝ PARK ROUSKÉ, 20 p.

Kočvara R. 2007:  Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů v kraji MORAVSKOSLEZSKÉM. VĚTRNÝ PARK STARÝ JIČÍN, 25 p.

Kočvara R. 2007:  Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů v kraji VYSOČINA. VĚTRNÝ PARK DEJMALKA, 27 p.

Kočvara R. 2007:  Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. VĚTRNÝ PARK KRÁLOV, 24 p.

Kočvara R. 2007:  Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. VĚTRNÝ PARK KRÁLOV, 23 p.

Kočvara R. 2007:  Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný park Chvalovice, 25 p.

Kočvara R. 2007:  Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný park Jabloňov, 27 p.

Kočvara R. 2007:  Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný park Lomnice, 27 p.

Kočvara R. 2007:  Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. VĚTRNÝ PARK JÍVOVÁ, 16 p.

Kočvara R. 2007:  Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. VĚTRNÝ PARK KLADERUBY, 29 p.

Kočvara R. 2007:  Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný park Melč-Moravice, 28 p.

Kočvara R. 2007:  Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. VĚTRNÝ PARK NOVÉ LUBLICE, 26 p.

Kočvara R. 2007:  Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. VĚTRNÝ PARK RAKOV-BÝŠKOVICE, 26 p.

Kočvara R. 2007:  Hodnocení vlivu VTE na obratlovce na lokalitě Bantice. Vyjádření k variantě záměru, 5 p.

Kočvara R. 2007:  Hodnocení záměru "Technologické středisko Ralsko-Hradčany; provoz separace, recyklace a úpravy odpadů, skládka S-OO s doprovodnou těžbou horniny" z hlediska vlivů na obratlovce, 21 p.

Kočvara R. 2007:  Hodnocení záměru STL napojení průmyslové zóny Horní Tošanovice, 13 p.

Kočvara R. 2007:  Horní Benešov – likvidace odkaliště: Zoologický průzkum pro biologické hodnocení, 12 p.

Kočvara R. 2007:  Jižní část Osoblažského výběžku - obnova ekologické stability krajiny a zvýšení její diverzity. zoologický průzkum, 12 p.

Kočvara R. 2007:  Karlovský potok, Zoologický průzkum, 11 p.

Kočvara R. 2007:  Lanová dráha Štvanice: zoologický průzkum pro biologické hodnocení, 16 p.

Kočvara R. 2007:  Lanškroun – Dlouhý rybník: Zoologický průzkum pro biologické hodnocení, 13 p.

Kočvara R. 2007:  Opava – Stříbrné jezero: zoologický průzkum pro biologické hodnocení, 24 p.

Kočvara R. 2007:  Pod Bohušovem. Zoologický průzkum, 10 p.

Kočvara R. 2007:  Posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce na lokalitě Lipná spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů (herpetologie, ornitologie a mamaliologie), 29 p.

Kočvara R. 2007:  Posouzení vlivu záměru "Společná zařízení" na předměty ochrany SPA CZ0621029 Pálava, 4 p.

Kočvara R. 2007:  Posouzení významnosti zásahu do přirozeného vývoje obratlovců na základě aktuálního průzkumu. Výstavba golfového hřiště na katastru území Klánovice, 6 p.

Kočvara R. 2007:  Silnice I/58 Mošnov - obchvat: Zoologický průzkum pro biologické hodnocení, 19 p.

Kočvara R. 2007:  Suggestion for experiment to test hypothesis about reducing bat mortality in wind farm Břežany, 2 p.

Kočvara R. 2007:  Vyjádření k alternativnímu umístění VTE na lokalitě Mackovice, 2 p.

Kočvara R. 2007:  Výměna zařízení stávající betonárny (SB 20.1) za mobilní betonárnu (Stetter M2). Zoologický průzkum pro Posouzení vlivu záměru na stanoviště a druhy EVL a PO soustavy NATURA 2000, 10 p.

Kočvara R. 2007:  Zhodnocení významnosti možných vlivů na obratlovce v uvažovaném větrném parku Domaželice, 2 p.

Kočvara R. 2007:  Zhodnocení významnosti zjištěných vlivů na obratlovce ve větrném parku Břežany. 6 p.

Kočvara R. 2007:  Zoologické posouzení záměru pokračování těžby písků Tasovice, 12 p.

Kočvara R. 2007:  Zoologické posouzení záměru pokračování těžby štěrkopísků Náklo-Příkazy, 16 p.

Kočvara R. 2007:  Zoologické posouzení záměru převedení potoka Zif do řeky Ostravice, 17 p.

Kočvara R. 2007:  Zoologické posouzení záměru Ski areál Synot Malé Karlovice, 19 p.

Kočvara R. 2007:  Zoologický průzkum lokality Rudoltice, 13 p.

Kočvara R. 2007:  Zoologický průzkum vleku Malá Morávka, 8 p.

Kočvara R. 2007:  Zpráva k potenciálním vlivům VTE na obratlovce na lokalitě Heřmanice, 2 p.

Kočvara R. 2007:  Zpráva z probíhajícího hodnocení potenciálních vlivů VTE na obratlovce na lokalitě Rakov, 12 p.

Kočvara R. 2007:  Zpráva ze započatého hodnocení potenciálních vlivů VTE na obratlovce na lokalitě Nové Lublice a Melč, 1 p.

Kočvara R. 2007:  Zpráva ze započatého hodnocení potenciálních vlivů VTE na obratlovce na lokalitě Kladeruby, 12 p.

Kočvara R. 2007: Biologické hodnocení záměru Pískovna BORŠICE – 4. ETAPA těžby. Biologické hodnocení podle ustanovení § 67 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Msc., 23 p.

Kočvara R. 2007: Biologické hodnocení záměru Pískovna BORŠICE – II. územní ETAPA, 22 p.

Kočvara R. 2007: Doplnění k významnosti zásahu do přirozeného vývoje druhů na základě aktuálního průzkumu. Větrný park Větrov, 7 p.

Kočvara R. 2007: Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů v kraji Olomouckém. Větrná elektrárna Písařov, 29 p.

Kočvara R. 2007: Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů v kraji Olomouckém. Větrná elektrárna Jedlí, 22 p.

Kočvara R. 2007: Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. VĚTRNÝ PARK RYŽOVIŠTĚ, 22 p.

Kočvara R. 2007: Hodnocení vlivu větrných elektráren na příkladu lokality Petrovice s důrazem na tetřívka obecného a ptačí oblast Východní Krušné hory. Větrný park Petrovice, 7 p.

Kočvara R. 2007: Hodnocení významnosti zásahu do biotopu zájmových druhů ptáků v souvislosti s uvažovanou výstavbou dvou větrných elektráren. Větrný park Větrov, 10 p.

Kočvara R. 2007: Hodnocení záměru Rekultivace dobývacího prostoru v Markvartovicích, 15 p.

Kočvara R. 2007: Hodnocení záměru výroby suchých maltových směsí Bzenec-Přívoz z hlediska vlivů na obratlovce, 20 p.

Kočvara R. 2007: Pod Červenicí, Zoologický průzkum, 10 p.

Kočvara R. 2007: Průběžná zpráva o plnění smlouvy o zajištění Biologického dozoru nad plněním podmínek vyplývajících z Biologického hodnocení dle požadavků správy CHKO Beskydy na území průmyslové zóny Nošovice. 8 p.

Kočvara R. 2007: Úvodní zpráva k záměru. Hodnocení možných vlivů VTE na obratlovce na lokalitě Lomnice (Herpetologie, Ornitologie a Mamaliologie), 9 p.

Kočvara R. 2007: Vyjádření k realizaci větrných parků posuzovaných tzv. úvodní studií k záměru – Choryně, Kelč, Podolí a Vystrkov, 2 p.

Kočvara R. 2007: Vyjádření k realizaci větrných parků na lokalitách Valea a Pestera, Rumunsko, 1 p.

Kočvara R. 2007: Zoologická studie Žerotín-Liboš (Ornitologie a Mammaliologie). Studie v rámci biologického hodnocení lokality Žerotín-Liboš v souvislosti s uvažovaným záměrem těžby štěrkopísků, 10 p.

Kočvara R. 2007: Zoologické posouzení záměru výstavby a provozu závodu na zpracování brambor Víska u Litovle, 14 p.

Kočvara R. 2007: Zoologický průzkum Národní přírodní památky Chropyňský rybník (batrachologický, herpetologický, ornitologický, mamaliologický), 41 p.

 

2008

Kočvara R. 2008: Biologické posouzení záměru. SO11 – Přeložka Albrechtičského potoka. 27 p. G-Consult.

Kočvara R. 2008: Biologické posouzení záměru. Přeložka Albrechtičského potoka - areál DHL. 18 p. G- Consult.

Kočvara R. 2008: Podklad k posouzení vlivu osvětlení sjezdovky POMA Malenovice na území Natura 2000 EVL CZ0724089 Beskydy a PO CZ0811022 Beskydy. 6 p. RNDr. M. Banaš Ph.D.

Kočvara R. 2008: Hodnocení záměru Malá vodní nádrž Bílov. 12 p. OÚ Bílov.

Kočvara R. 2008: Bruntál obchvat – zoologický podklad pro BH záměru. 9 p. Ekoservis – RNDr. L. Bureš.

Kočvara R. 2008: Hodnocení záměru Plán otvírky, přípravy a dobývání DP Strážnice-Přívoz, DP Vracov z hlediska vlivů na obratlovce. 20 p. Ing. P. Žídková.

Kočvara R. 2008: Zoologický průzkum jako podklad pro BH záměru „Úprava Černého potoka, Malá Kraš v km 1,000-1,400“. Ekogroup czech s.r.o. RNDr. M. Banaš Ph.D.

Kočvara R. 2008: Zoologický průzkum jako podklad pro BH záměru „Úprava Černého potoka, Černá Voda v km 11,235 – 11,420“. Ekogroup czech s.r.o. RNDr. M. Banaš Ph.D.

Kočvara R. 2008: Posouzení územního plánu obce Dolní Bečva s ohledem na možné ovlivnění obratlovců a dalších zájmů ochrany přírody. ing. A. Skácel. 22 p.

Kočvara R. 2008: Zoologický průzkum Heřmanovice jako podklad pro BH. 10 p. Ekoservis – RNDr. L. Bureš.

Kočvara R. 2008: Zoologický průzkum lokality Horní Bečva jako podklad pro Naturové hodnocení. 5 p. RNDr. M. Banaš Ph.D.

Kočvara R. 2008: Biologické hodnocení záměru Logistický a průmyslový park R48 Horní Tošanovice. G-Consult. 32 p.

Kočvara R. 2008: Zoologické posouzení jako podklad pro BH záměru průmyslová zóna Hrabová – vedení VVN 110 kV. RNDr. L. Merta. 11 p.

Kočvara R. 2008: Zoologický průzkum lokality jako podklad BH záměru Lanškroun – Dlouhý rybník. Ekoservis – RNDr. L. Bureš.

Kočvara R. 2008: Zoologický průzkum lokality jako podklad BH záměru obora Lukavec. 10 p. Ekoservis – RNDr. L. Bureš.

Kočvara R. 2008: Zoologický průzkum lokality jako podklad BH záměru obora Vlkovice. 10 p. Ekoservis – RNDr. L. Bureš.

Kočvara R. 2008: Biologické posouzení záměru Obytná zóna Plzeň-Valcha. V-Invest. 24 p.

Kočvara R. 2008: Biologické posouzení záměru Obytná zóna Plzeň-Valcha Etapa I. V-Invest. 23 p.

Kočvara R. 2008: Zoologický průzkum lokality jako podklad k problematice ochrany přírody a krajiny v rámci přípravy 3. změny ÚPD Dolany, Véska, Pohořany. 13 p.

Kočvara R. 2008: Zoologický průzkum lokality jako podklad BH záměru Raškov. 10 p. Ekoservis – RNDr. L. Bureš.

Kočvara R. 2008: Hodnocení záměru Těžba a úprava štěrkopísků Semice. 19 p. ing. P. Žídková.

Kočvara R. 2008: Hodnocení záměru Vedení katodické ochrany (SKAO) Bruntál. 8 p. KPTech.

Kočvara R. 2008: Zoologické hodnocení záměru rozšíření těžby štěrkopísků Spytihněv. ing. P. Žídková. 21 p.

Kočvara R. 2008: Zoologický průzkum lokality jako podklad BH záměru Úprava Vidnávky – Tomíkovice. Ekoservis – RNDr. L. Bureš.

Kočvara R. 2008: Zoologický průzkum lokality jako podklad BH záměru Úprava Vidnávky – Kobylá. Ekoservis – RNDr. L. Bureš.

Kočvara R. 2008: Zoologický průzkum lokality jako podklad BH záměru Úprava Vidnávky – Vidnava. Ekoservis – RNDr. L. Bureš.

Kočvara R. 2008: Hodnocení záměru Vedení 2 x 220 kV Lískovec – Biocel Paskov. 10 p. PEZ Projekce.

Kočvara R. 2008: Hodnocení záměru rozšíření těžby štěrkopísků Zaječí z hlediska vlivů na obratlovce. 18 p. ing. P. Žídková.

Kočvara R. 2008: Biologický dozor záměru výstavby VTE Bantice za období 2. 4. až 17. 7. 2008. Závěrečná zpráva. 6 p. Ventureal.

Kočvara R. 2008: Zpráva z biologického dozoru území. Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích. 16 p.

Kočvara R. 2008: Závěrečná zpráva o plnění zajištění Biologického dozoru nad plněním podmínek vyplývajících z BH dle požadavků správy CHKO Beskydy na území průmyslové zóny Nošovice. Moravskoslezský kraj. 9 p.

Kočvara R. 2008: Vyjádření k možnosti výskytu chřástala polního (Crex crex) v místě uvažovaného záměru Vikantice - vodní nádrž „Třeťák". 1 p. RNDr. T. Kuras Ph.D.

Kočvara R. 2008: Vyjádření k možnému vlivu hluku a světla PZ Nošovice. Moravskoslezský kraj. 2 p.

Kočvara R. 2008: Vyjádření k možnosti přemístění hnízda čápa bílého (Ciconia ciconia) v obci Heřmanice. 1 p. Ventureal.

Kočvara R. 2008: Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný park Arnoltice. 13 p. GHC Regio.

Kočvara R. 2008: Biologické hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný park Bratříkovice. 36 p. Ventureal.

Kočvara R. 2008: Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů v kraji Olomouckém. Větrný park Bušín. Petr Götthans. 15 p.

Kočvara R. 2008: Posouzení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný pak Čermákovice. 31 p. Ventureal.

Kočvara R. 2008: Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů v kraji Vysočina. Větrný park Dejmalka. 27 p. Ekoaudit.

Kočvara R. 2008: Biologické posouzení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrná elektrárna Heřmanice. 22 p. Ventureal.

Kočvara R. 2008: Biologický dozor záměru výstavby VTE Horní Loděnice za období 30. 4. až 30. 7. 2008. Závěrečná zpráva. 7 p. Ventureal. 13 p.

Kočvara R. 2008: Informace o aktuálním průzkumu uvažovaných VTE Kopřivná. 1 p. A. Bartoš.

Kočvara R. 2008: Vyjádření k připomínkám ze strany ČSO k VTE na lokalitě Kopřivná (ke stanovisku ČSO k doplněným podkladům napadeného rozhodnutí Správy CHKO Jeseníky č. j. 820/JS/07). 2 p.

Kočvara R. 2008: Posouzení významnosti zásahu do přirozeného vývoje druhů na základě aktuálního průzkumu. Větrný park Kopřivná. 6 p. GHC Regio.

Kočvara R. 2008: Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů v kraji Olomouckém. Větrný park Kopřivná. 25 p. GHC Regio.

Kočvara R. 2008: Vyjádření k variantnímu řešení umístění dvou VTE na lokalitě Kopřivná. 1 p. GHC Regio.

Kočvara R. 2008: Hodnocení potenciálních vlivů větrné elektrárny na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrná elektrárna Bojiště. 22 p. Ekoaudit.

Kočvara R. 2008: Zpráva ze započatého hodnocení potenciálních vlivů VTE na obratlovce na lokalitě Leskovec. 1 p. Ventureal.

Kočvara R. 2008: Biologické hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný park Leskovec. 37 p. Ventureal.

Kočvara R. 2008: Vyjádření k možnosti výstavby větrné elektrárny Bantice v hnízdním období, tj. mezi 1. 4. až 31. 7. 2008. 1 p. Ventureal.

Kočvara R. 2008: Význam výskytu potenciálně dotčených zvláště chráněných druhů v kategorii silně a kriticky ohrožených na lokalitě Mackovice. 4 p. Ventureal.

Kočvara R. 2008: Posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce. Posouzení záměru výstavby VTE na lokalitě Jindřichov na základě aktuálního stavu záměru a řešené problematiky. 14 p. Doc. ing. V. Lapčík CSc.

Kočvara R. 2008: Posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce. Posouzení záměru výstavby VTE na lokalitě Kyžlířov na základě aktuálního stavu záměru a řešené problematiky. 14 p. Doc. ing. V. Lapčík CSc.

Kočvara R. 2008: Posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce. Posouzení záměru výstavby VTE na lokalitě Partutovice na základě aktuálního stavu záměru a řešené problematiky. 14 p. Doc. ing. V. Lapčík CSc.

Kočvara R. 2008: Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrná elektrárna Ostružná. 14 p. Ekoaudit.

Kočvara R. 2008: Vyjádření k aktuálnímu stavu na lokalitě Pavlice v souvislosti s uvažovanou výstavbou VTE. 8 p. J. Kovařík.

Kočvara R. 2008: Hodnocení potenciálních vlivů větrné elektrárny na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrná elektrárna Petříkov. GHC Regio. 26 p.

Kočvara R. 2008: Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na netopýry. Větrné elektrárna Bezvěrov, Nečtiny, Krsy. 14 p. Ekoaudit.

Kočvara R. 2008: K aktuálnímu výskytu tetřívka obecného (Tetrao tetrix) na lokalitě Větrov. 2 p. 2008. Wind Technology.

Kočvara R. 2008: Zpráva ze započatého hodnocení potenciálních vlivů VTE na netopýry (Microchiroptera) na lokalitě Vysoká. 2 p. Ekoaudit.

Kočvara R. 2008: Hodnocení potenciálních vlivů VTE na netopýry (Microchiroptera). Větrná elektrárna Vysoká. 11 p. Ekoaudit.

Kočvara R. 2008: Zpráva ze započatého hodnocení potenciálních vlivů VTE na obratlovce na lokalitě Zátor. 1 p. Ventureal.

Kočvara R. 2008: Biologické hodnocení potenciálních vlivů větrné elektrárny na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrná elektrárna Zátor. 38 p. Ventureal.

Kočvara R. 2008: Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný park Jitkov. 31 p. ČEZ obnovitelné zdroje.

Kočvara R. 2008: Metodické hodnocení vlivů VTE na obratlovce. Msc., březen, 7 p.

 

2009

Kočvara R. 2009: Vyjádření k aktuálnímu stavu na lokalitě Pavlice v roce 2009 v souvislosti s uvažovanou výstavbou VTE. 2 p. J. Kovařík.

Kočvara R. 2009: Biologický dozor záměru výstavby VTE Horní Loděnice za období 17. 3. až 22. 8. 2009. 6 p. Ventureal.

Kočvara R. 2009: Informační zpráva o probíhajícím biologickém dozoru v souvislosti s výstavbou VTE Horní Loděnice v aktuálním hnízdním období, tj. od 1. 4. 2009. 2 p. Ventureal.

Kočvara R. 2009: Zpráva z biologického dozoru území Úprava Porubky Ostrava – Svinov, km 0,900 – 7,200. 12 p. Povodí Odry.

Kočvara R. 2009: Připomínky k zoologickým podkladům uvažovaných šesti větrných elektráren Andělka, okres Liberec. 4 p. ing. Pavel Bauer.

Kočvara R. 2009: Podklad k posouzení vlivu záměru výstavby Čerpací stanice pohonných hmot Benzina, Mosty u Jablunkova, na území Natura 2000 - EVL CZ0724089 Beskydy. 7 p. RNDr. T. Kuras Ph.D.

Kočvara R. 2009: Hodnocení záměru rozšíření těžby štěrkopísků Božice. 12 p. Ing. P. Žídková.

Kočvara R. 2009: Hodnocení záměru rozšíření těžby kamene Bystřička z hlediska vlivů na obratlovce. 11 p. Ing. P. Žídková.

Kočvara R. 2009: Hodnocení záměru: Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska cihlářské suroviny Polom u Hranic. 13 p. Ing. P. Žídková.

Kočvara R. 2009: Biologické posouzení Družec. 17 p. Ing. P. Žídková.

Kočvara R. 2009: Biologické posouzení záměru TR 400/110 kV Kletné. 32 p. Energotis.

Kočvara R. 2009: Biologické posouzení záměru: Plán využívání nevýhradního ložiska stavebního kamene v TP Tisová-Lesní Albrechtice. 18 p. Ing. P. Žídková.

Kočvara R. 2009: Biologické posouzení záměru rozšíření štěrkovny v DP Hustopeče nad Bečvou. 30 p. Ing. P. Žídková.

Kočvara R. 2009: Zoologický průzkum lokality uvažovaného rybníka na Mladecku jako podklad pro BH záměru. 12 p. RNDr. M. Banaš Ph.D.

Kočvara R. 2009: Rybníček Jindřichov. Zoologický průzkum jako podklad pro BH záměru. 8 p. RNDR. L. Burše.

Kočvara R. 2009: Průzkum obratlovců lázně Libverda jako podklad pro BH záměru. RNDr. M. Banaš Ph.D.

Kočvara R. 2009: Biologické posouzení záměru letecké Cargo Ostrava Mošnov. Kania. 18 p.

Kočvara R. 2009: Hodnocení záměru rozšíření kamenolomu v DP Nová Ves u Litovle z hlediska vlivů na obratlovce. 12 p. Ing. P. Žídková.

Kočvara R. 2009: Hodnocení záměru: Realizace rybníků Pavlice. 14 p. P. Kovařík.

Kočvara R. 2009: Biologické hodnocení záměru recyklační linka na ploše dolní etáže Koterovského lomu. 26 p. RKM Rekult.

Kočvara R. 2009: Biologické hodnocení záměru Obytná zóna Plzeň-Valcha. Etapa II-IV. 26 p. V-Invest.

Kočvara R. 2009: Posouzení významnosti zásahu do přirozeného vývoje druhů na základě aktuálního průzkumu. Lokalita Balkán, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. 5 p. MÚ Rožnov pod Radhoštěm.

Kočvara R. 2009: Biologické posouzení záměru Rekonstrukce spalovny Chropyně. 7 p. J. Klicpera.

Kočvara R. 2009: Vyjádření k možnosti kácení dřevin ve vegetačním období v souvislosti s realizací stavebního záměru v Tyršově ulici, Třinec. 1 p.

Kočvara R. 2009: Biologické posouzení záměru Vedení 110 kV. Rekonstrukce a zaústění do TR Kletné. 35 p. Energotis.

Kočvara R. 2009: Hodnocení záměru rozšíření těžby kamene Výkleky z hlediska vlivů na obratlovce. 12 p. Ing. P. Žídková.

Kočvara R. 2009: Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na ptáky spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Dvě Větrné elektrárny Bačalky. 27 p. Empla.

Kočvara R. 2009: Závěrečná zpráva z monitoringu mortality obratlovců VTE Bantice v období 17. 7. 2008 až 12. 8. 2009. 12 p. Ventureal.

Kočvara R. 2009: Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na netopýry. Větrné elektrárny Bělá. 12 p. E3.

Kočvara R. 2009: Posouzení potenciálních vlivů větrné elektrárny s důrazem na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrná elektrárna Dětřichov. 30 p. ProWind.

Kočvara R. 2009: Biologické posouzení potenciálních vlivů větrných elektráren s důrazem na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrné elektrárny Hajnice. 28 p. Eldaco.

Kočvara R. 2009: Celoroční hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný park Arnoltice. 34 p. GHC Regio.

Kočvara R. 2009: Zpráva ze započatého hodnocení potenciálních vlivů VTE na zájmy ochrany přírody na lokalitě Blatno. 2 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2009: Zpráva ze započatého hodnocení potenciálních vlivů VTE na zájmy ochrany přírody na lokalitě Hora Sv. Šebestiána. 2 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2009: Zpráva ze započatého hodnocení potenciálních vlivů VTE na zájmy ochrany přírody na lokalitě Kryštofovy Hamry. 2 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2009: Zpráva ze započatého hodnocení potenciálních vlivů VTE na zájmy ochrany přírody na lokalitě Křimov. 2 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2009: Zpráva ze započatého hodnocení potenciálních vlivů VTE na zájmy ochrany přírody na lokalitě Výsluní. 2 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2009: Aktualizace biologického hodnocení záměru výstavby větrného parku spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný park Chomutov. 49 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2009: Zhodnocení potenciálního dotčení zvláště chráněných druhů v kategorii ohrožený v rámci území plánovaných VTE Chomutov. 3 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2009: Doplnění potenciálního dotčení zvláště chráněných druhů v kategorii ohrožený v rámci území plánovaných VTE Chomutov. 1 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2009: Celoroční biologické hodnocení záměru výstavby větrného parku spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný park Blatno. 45 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2009: Celoroční biologické hodnocení záměru výstavby větrného parku spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný park Hora Sv. Šebestiána. 46 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2009: Celoroční biologické hodnocení záměru výstavby větrného parku spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný park Kryštofovy Hamry. 47 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2009: Celoroční biologické hodnocení záměru výstavby větrného parku spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný park Křimov. 46 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2009: Celoroční biologické hodnocení záměru výstavby větrného parku spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný park Výsluní. 46 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2009: Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný park Robizna. 34 p. ČEZ Obnovitelné zdroje.

Kočvara R. 2009: Vypořádání připomínek k lokalitě Jitkov k závěrům Zjišťovacího řízení KUJI 8414/2009/OZP/Fr ze dne 4. 2. 2009. 3 p.

Kočvara R. 2009: Biologické posouzení potenciálních vlivů větrných elektráren s důrazem na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrné elektrárny Královec. 37 p. Proplus.

Kočvara R. 2009: Biologické posouzení potenciálních vlivů větrných elektráren s důrazem na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrné elektrárny Zlatá Olešnice. 37 p. Fanplus.

Kočvara R. 2009: Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na netopýry. Větrná elektrárna Nový Hrádek. 14 p. Ekoaudit.

Kočvara R. 2009: Posouzení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrná elektrárna Oldřišov. 31 p. Löw a spol.

Kočvara R. 2009: Celoroční hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrná elektrárna Ostružná. 25 p. Ekoaudit.

Kočvara R. 2009: Aktualizace posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce. Posouzení záměru výstavby VTE na lokalitě Lipná na základě aktuálního stavu záměru a řešené problematiky. 14 p. Doc. ing. V. Lapčík CSc.

Kočvara R. 2009: Posouzení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrné parky Rešice a Horní Dubňany. 36 p. ČEZ Obnovitelné zdroje.

Kočvara R. 2009: Aktualizace hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný park Ryžoviště – aktualizace. 27 p. GHC Regio.

Kočvara R. 2009: Celoroční hodnocení záměru výstavby větrného parku spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrný park Skřípov. 38 p. Amec.

Kočvara R. 2009: Biologické posouzení potenciálních vlivů větrných elektráren s důrazem na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrné elektrárny Stonařov. 40 p. E3.

Kočvara R. 2009: Informační zpráva. Větrný park Tavíkovice. 3 p. Ekoaudit.

Kočvara R. 2009: Posouzení potenciálních vlivů větrných elektráren na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrné elektrárny Tavíkovice. 32 p. Ekoaudit.

Kočvara R. 2009: Biologické posouzení potenciálních vlivů větrných elektráren s důrazem na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrné elektrárny Vítězná. 28 p. Eldaco.

Kočvara R. 2009: Informace o výsledcích kontrol mortality obratlovců pod VTE v oblasti Moravy a Slezska v letech 2007 až 2009. Msc., 1 p.

 

2010

Kočvara R. 2010: Zpráva z biologického dozoru území Úprava Porubky Ostrava – Svinov, km 0,900 – 7,200. 11 p. Povodí Odry.

Kočvara R. 2010: Zpráva z biologického dozoru akce „Soustava retenčních nádrží Tabarky – rekonstrukce“ za období 1. 8. až 31. 10. 2010. Msc., 5 p.

Kočvara R. 2010: Vyjádření k dotčení zájmů ochrany přírody. Logistický areál APB Plzeň – Praha Malešice. 2 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2010: Zoologický průzkum jako podklad pro naturové posouzení Cargo Mošnov. RNDr. M. Banaš Ph. D.

Kočvara R. 2010: Biologické posouzení záměru. Malá vodní nádrž I a II a revitalizace vodního toku v k. ú. Domašov nad Bystřicí. 10 p. Úsovsko.

Kočvara R. 2010: Posouzení rozsahu dotčení zvláště chráněných druhů. Rybník Dubovec, k. ú. Okarec. 2 p. T. Kopačka.

Kočvara R. 2010: Dodávky tepla z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna. Předběžné posouzení cenných částí území potenciálně dotčených záměrem. 12 p. Energotis.

Kočvara R. 2010: Zoologický průzkum jako podklad posouzení vlivu záměru na obratlovce záměru „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísků u Hlučína“. Msc., 20 p.

Kočvara R. 2010: Zoologický průzkum jako podklad pro naturové hodnocení záměru „Odstranění starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy - v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves v CHOPAV Kvartér řeky Moravy. RNDr. M. Banaš Ph. D.

Kočvara R. 2010: Zoologický průzkum jako podklad posouzení vlivu záměru na obratlovce záměru navržených změn využití území v k. ú. Horní Václavov. Msc., 18 p.

Kočvara R. 2010: Vertebratologický průzkum území. Dobývací prostor Hostěradice - Paseky. Posouzení vlivu na obratlovce. Msc., 11 p.

Kočvara R. 2010: Aktualizace zoologického průzkumu na lokalitě Chrášťany s ohledem na uvažovaný záměr „Pískovna Chrášťany – Nový Dvůr“. 7 p. P. Josefus.

Kočvara R. 2010: Zoologický průzkum pro BH záměru. Jelení potok. 10 p. Ekoservis, RNDr. L. Bureš.

Kočvara R. 2010: Biologické hodnocení záměru obytný soubor Kamenné Žehrovice. 30 p. Cigler Marani Architects.

Kočvara R. 2010: Zoologický průzkum území v souvislosti navrhovaných trialových stezek v lokalitě Kouty nad Desnou. Msc., 11 p.

Kočvara R. 2010: Zoologický průzkum pro biologické hodnocení záměru „silnice I/45 Krnov – západní obchvat“. Práce pro Ekoservis, 10 p.

Kočvara R. 2010:  Lanškroun – Dlouhý rybník: Aktualizace zoologického průzkumu pro biologické hodnocení, 2 p.

Kočvara R. 2010: Doplnění podkladů pro dokumentaci záměru. BH lávka Mikulčice. P. Bauer

Kočvara R. 2010: Rozšíření těžby v rámci dobývacího prostoru Poděbrady-Kluk. Stručné biologické posouzení. 6 p. ing. P. Žídková.

Kočvara R. 2010: Rozšíření těžby v rámci dobývacího prostoru Poděbrady-Kluk. Stručné biologické posouzení. Aktualizace k roku 2010. 7 p. ing. P. Žídková.

Kočvara R. 2010: Zoologický průzkum pro BH záměru. Stavba poldru II v Lichnově. Ekoservis. RNDr. L. Bureš.

Kočvara R. 2010: Biologické posouzení záměru pokračování těžby kamene v DP Bohučovice. Msc., 20 p. ing. P. Žídková.

Kočvara R. 2010: Hodnocení záměru Rozšíření kamenolomu v dobývacím prostoru Luleč z hlediska vlivů na rostliny a obratlovce. 11 p. ing. P. Žídková.

Kočvara R. 2010: Odborné vyjádření. Rekonstrukce areálu v Melči. 2 p. ing. P. Žídková.

Kočvara R. 2010: Posouzení záměru Těžba ložiska spraší v Napajedlích. 6 p. ing. P. Žídková.

Kočvara R. 2010: Biologické posouzení záměru vodní dílo Olešná – odtěžení nánosů. 24 p. Povodí Odry.

Kočvara R. 2010: Zoologická část biologického hodnocení záměru „Paragliding Ondřejník Skalka“. Posouzení vlivu na bezobratlé a obratlovce. Msc., 18 p.

Kočvara R. 2010: Posouzení významnosti zásahu do přirozeného vývoje druhů na základě aktuálního průzkumu. Parcela 2264 v k. ú. Jaktař a 2218/31 v k. ú. Opava Předměstí. 6 p. Živnostenská development.

Kočvara R. 2010:  Vedení VVN Krasíkov – Horní Životice. Aktualizace zoologického průzkumu. Msc., 2 p.

Kočvara R. 2010: Petrovice. Zoologický průzkum pro BH záměru. Ekoservis. RNDr. L. Bureš.

Kočvara R. 2010: Zoologický průzkum pro biologické hodnocení záměru. BH Přestanov Chabařovice. RNDr. M. Banaš. Ph.D.

Kočvara R. 2010: Zoologický průzkum pro BH záměru. Staré Oldřůvky. Ekoservis. RNDr. L. Bureš.

Kočvara R. 2010: Bodové sčítání ptáků v oblasti Salajky. Msc., RNDr. J. Hošek.

Kočvara R. 2010: Zoologická část biologického hodnocení záměru „výstavba fotovoltaické elektrárny (FVE) v areálu Kotouč - Štramberk“. Posouzení vlivu na bezobratlé a obratlovce. Msc., 13 p.

Kočvara R. 2010: Biologické posouzení hodnoty území Údolí Třebůvky. Msc., 39 p., Občanské sdružení Údolí Třebůvky.

Kočvara R. 2010: Újezd u Průhonic. Zoologický průzkum obratlovců. Msc., 5 p.

Kočvara R. 2010: Biologické posouzení záměru. V410 Výškov – Čechy Střed – zvýšení přenosové schopnosti vedení 400kV. 57 p. Energotis.

Kočvara R. 2010: Velký Újezd. Zoologický průzkum pro biologické posouzení záměru. RNDr. M. Banaš Ph. D.

Kočvara R. 2010: Biologické posouzení záměru. Vodní nádrže v k. ú. Vikýřovice. 15 p. Aqua Daho.

Kočvara R. 2010: Odborné vyjádření. Rekonstrukce budovy cestmistrovství Vítkov. 2 p. Technico Opava.

Kočvara R. 2010: Posouzení významnosti zásahu do přirozeného vývoje druhů. Přivaděč surové vody a odvod použité vody včetně jímacího a výpustného objektu jako součást záměru „Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu“. 30 p. Caska Invest.

Kočvara R. 2010: Celoroční biologické hodnocení záměru výstavby větrného parku spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrná farma Blatno. 47 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2010: Biologické posouzení potenciálních vlivů VTE s důrazem na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrné elektrárny Bohdašín. 35 p. ČEZ Obnovitelné zdroje.

Kočvara R. 2010: Doplnění hodnocení potenciálních vlivů větrné elektrárny. Větrná elektrárna Dětřichov. 9 p. ProWind.

Kočvara R. 2010: Přehled výskytu potenciálně dotčených zvláště chráněných druhů a cenných lokalit – VTE Chomutov, Etapa I. 5 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2010: Přehled výskytu potenciálně dotčených zvláště chráněných druhů a cenných lokalit – VTE Chomutov, Etapa II. 5 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2010: Přehled výskytu potenciálně dotčených zvláště chráněných druhů a cenných lokalit – VTE Chomutov, Etapa III. 3 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2010: Vyjádření k připomínkám k záměru Větrná farma Křimov a větrná farma Hora Sv. Šebestiána. Msc., 2 p.

Kočvara R. 2010: Vyjádření k náhradnímu biotopu pro chřástala polního na lokalitě Kopřivná. 1 p. A. Bartoš.

Kočvara R. 2010: Biologické posouzení záměru výstavby větrné elektrárny spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrná elektrárna Kozmice. 40 p. Vítr s.r.o.

Kočvara R. 2010: Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na netopýry. VTE Kozárovice. Msc., 15 p. Eldaco.

Kočvara R. 2010: Celoroční biologické hodnocení záměru výstavby VTE spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrná farma Kryštofovy Hamry a Větrná farma Výsluní. 50 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2010: Celoroční biologické hodnocení záměru výstavby VTE spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrná farma Křimov a Větrná farma Hora Sv. Šebestiána 50 p. APB Plzeň.

Kočvara R. 2010: Aktualizace posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce. Posouzení záměru výstavby VTE na lokalitě Kyžlířov na základě aktuálního stavu záměru a řešené problematiky. 14 p. Doc. ing. V. Lapčík CSc.

Kočvara R. 2010: Celoroční hodnocení záměru výstavby dvou větrných elektráren spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrné elektrárny Mladkov. 35 p. Eldaco.

Kočvara R. 2010: Biologické posouzení potenciálních vlivů větrných elektráren s důrazem na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. VTE Liberk. Msc., 37 p. ČEZ OZ.

Kočvara R. 2010: Biologické posouzení potenciálních vlivů větrných elektráren s důrazem na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. VTE Lomy. Msc., 37 p. Löw a spol.

Kočvara R. 2010: Biologické posouzení potenciálních vlivů větrných elektráren s důrazem na obratlovce spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. Větrné elektrárny Vítězná. 28 p. Eldaco.

Kočvara R. 2010: Posouzení vlivu VTE na ptáky a další obratlovce. Aktualizace posouzení záměru výstavby VTE na lokalitě Partutovice na základě aktuálního stavu záměru a řešené problematiky. 33 p. Doc. ing. V. Lapčík CSc.

Kočvara R. 2010: Vyjádření k možnému výskytu některých druhů připomínkovaných ve stanovisku ČSOP Valašské Meziříčí Sp. zn.: 36095/2010/Pal. Msc., 2 p.

Kočvara R. 2010: Doplnění podkladů k žádosti o výjimku ve vztahu k hodnocení vlivu záměru Větrný park Pavlice a Větrný park Vranovská Ves. 5 p. J. Kovařík.

Kočvara R. 2010: Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813770 Čermná-důl Potlachový. Msc., 14 p.

Kočvara R. 2010: Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813760 Černý důl. Msc., 15 p.

Kočvara R. 2010: Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813442 Dolní Marklovice. Inventarizační průzkum – obojživelníci. Msc., 22 p.

Kočvara R. 2010: Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813444 Heřmanický rybník. Inventarizační průzkum – obojživelníci. Msc., 24 p.

Kočvara R. 2010: Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813455 Mokřad u Rondelu. Inventarizační průzkum – obojživelníci. Msc., 25 p.

Kočvara R. 2010: Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813457 Niva Olše – Věřňovice. Inventarizační průzkum – obojživelníci. Msc., 27 p.

Kočvara R. 2010: Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813460 Osoblažský výběžek. Inventarizační průzkum – obojživelníci. Msc., 23 p.

Kočvara R. 2010: Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813764 Staré Oldřůvky. Msc., 13 p.

Kočvara R. 2010: Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813766 Štola Jakartovice. Msc., 15 p.

Kočvara R. 2010: Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813475 Václavovice – pískovna. Inventarizační průzkum – obojživelníci. Msc., 20 p.

Kočvara R. 2010: Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813767 Zálužná. Msc., 15 p.

Kočvara R. 2010: Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0810018 Sovinec (Důl Ruda I a II). Msc., 14 p.

Kočvara R. 2010: Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813474 EVL Údolí Moravice. Inventarizační průzkum – přástevník kostivalový. Msc., 20 p.

Kočvara R. 2010: Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813474 EVL Údolí Moravice. Inventarizační průzkum – střevlík hrbolatý. Msc., 15 p.

Kočvara R. 2010: Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa. Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0814093 Hraniční meandry Odry. Inventarizační průzkum – obojživelníci. Msc., 21 p.

Kočvara R. 2010: Zpráva z biologického dozoru území. Lyžařský areál Červená Voda-Buková hora. Msc., 9 p.