Biologické hodnocení, průzkumy a posouzení

Autorizovaná osoba dle §45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. pro účely biologického hodnocení podle §67 zákona, č. j. 62412/ENV/15

www.burunduk.cz

Mgr. Radim Kočvara

© Radim Kočvara 2011

V rámci své odbornosti Vám nabízím následující služby, blíže k mé specializaci a rozsahu služeb viz jednotlivé odkazy.

 

Konzultace, poradenství a zpracování biologických průzkumů a hodnocení dle dohody a požadovaného rozsahu, rovněž zpracování biologického hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění

(jsem autorizovaná osoba dle §45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. pro účely biologického hodnocení podle §67 zákona, č. j. 62412/ENV/15).

 

Poradenství a konzultace při řešení střetů záměrů se soustavou natura 2000, tj. Evropsky významnými lokalitami a Ptačími oblastmi a jejich předměty ochrany. V případě potřeby vypracování posouzení vlivu záměru dle

§45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění Vám doporučím konkrétní autorizovanou osobu a specialistu na danou problematiku.  Jsem odborným konzultantem řady autorizovaných hodnocení dle §45i z. č. 114/1992 Sb.

 

Zajistím provedení biologického či ekologického dozoru stavby, případně realizaci opatření, které v této souvislosti požaduje orgán ochrany přírody, včetně zajištění záchranného transferu jedinců apod.

 

Provádění inventarizace dřevin včetně jejich geodetického zaměření.

 

Zpracuji plány péče o zvláště chráněná území, rád se budu podílet na výzkumných projektech, kde lze uplatnit mou specializaci, viz sekce „Věda a výzkum“.

 

Poradenství při řešení jakéhokoli Vašeho záměru ve vztahu k zákonu na ochranu přírody a krajiny, ať již jde o výsadby, rekultivace, otevírání nebo

pokračování těžby, výstavby sídel a dalších objektů, komunikací,  infrastruktury jako vedení VVN, ZVN, podzemních vedení,

výstavby větrný elektráren, fotovoltaiky apod.

  

Konzultace jsou zdarma! Jakmile nemusím nic psát, nic neúčtuji. Termíny a ceny posudků a hodnocení jsou nastíněny v sekci „Zakázky“.

 

TOPlist
Dnes je
Svátek má