www.burunduk.cz

Mgr. Radim Kočvara - životopis

© Radim Kočvara 2011

 

Radim Kočvara, Mgr. (* 15. 08. 1978)

 

Stav:

ženatý, děti: Jan, Ondřej

 

Vzdělání

Bc. (Systematická biologie a ekologie), Přírodovědecká fakulta OU Ostrava, 1999

Mgr. (Systematická biologie a ekologie), Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, 2002

Ph. D. studium, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, dosud neukončeno

2006–2007 zaměstnán jako zoolog v Muzeu Komenského v Přerově

od roku 2001 práce na ŽL v oblasti biologických posudků, průzkumů, konzultací a ekologického poradenství

 

Odborné zaměření

hnízdní biologie, ochranářská biologie, ochrana životního prostředí, ekologie a zoologie obratlovců – zejména obojživelníci, plazi, ptáci, savci

hodnocení vlivů záměrů a koncepcí na biotické složky životního prostředí, faunistický monitoring (obratlovci)

držitel kroužkovací licence Národního Muzea v Praze, číslo licence 887

 

Profesionální členství

od 1994 Česká společnost ornitologická, Praha

od 1995 Kroužkovatel Národního Muzea v Praze, člen Společnosti spolupracovníků Kroužkovací stanice, Praha

od 2008 Česká společnost pro ochranu netopýrů, Praha

 

Současný výzkum

studium  antropogenních vlivů na obratlovce v horských ekosystémech (oblast Sudet a západních Karpat)

studium fragmentace krajiny a vazeb mezi ornitoconózami a charakterem prostředí z hlediska denzity, diverzity a závislosti na hnízdní úspěšnosti ve vztahu k predaci v oblasti Českého krasu

vyhledávání hnízd ptáků, sledování hnízdní bionomie a vlivu prostředí na hnízdní úspěšnost

sledování vlivu větrných elektráren na chování ptáků a netopýrů na území celé ČR s podrobným zaměřením na oblast Moravy a Slezska

faunistický průzkum obratlovců na různých lokalitách v rámci území celé České republiky

 

Vědecká činnost

kapitoly v knihách: 3

články ve vědeckých periodicích: 14

články v populárně naučných časopisech 2

účast na odborných konferencích, počet posterů a abstraktových příspěvků: 9

 

Aplikovaná činnost v problematice ŽP

Odborná hodnocení, závěrečné zprávy: 312

Autorizovaná hodnocení a hodnocení podmíněná autorizací: 3+63

Biologické dozory: 7

 

Aktuální granty a zapojení v grantových projektech

Účast na řešení projektu VaV SP/2d3/139/07 „Limity ochrany biodiverzity ve fragmentované krajině“ V rámci projektu je řešeno základní mapování a zhodnocení fauny ptáků na vybraných lokalitách Českého krasu s vyhodnocením jejich závislosti na prostorové a biotopové struktuře lesních celků a sledování hnízdní úspěšnosti vybraných druhů. Doba trvání projektu 2008–2011.

 

Dřívější účast na grantových projektech

GA ČR (1x spoluřešitel), VaV MŽP ČR (3x spoluřešitel), MŽP ČR (1x spoluřešitel)